Política de privacitat

Termes i condicions

Política de privacitat / Termes i condicions

1. ÚS I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 En compliment amb ho establert a  la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, BÉTULO LABELS, S.L.  informa que les dades de caràcter personal proporcionats, a través d’aquest web, així com els que poguessin facilitar al futur en el marc de la seva relació jurídica amb aquesta entitat, seran incorporats als fitxers automatitzats i no automatitzats titularitat de BÉTULO LABELS, S.L., les dades de les quals consten a la capçalera.

Aquests fitxers tenen la finalitat de gestionar, administrar, prestar els serveis o facilitar els productes que sol·liciti, facilitar el compliment i execució dels contractes que puguin celebrar, conèixer millor els seus  gustos i adaptar els serveis a les seves preferències, així com poder oferir nous servicios o productes i enviar-li informació administrativa, tècnica, organitzativa i/o comercial de forma documental i/o electrònica relacionada amb les actividats de BÉTULO LABELS, S.L. Els destinataris de la informació recollida seran exclusivament els propis empleats de BÉTULO LABELS, S.L.

Excepte en els camps en que expressament es determini el contrari per mitjà d’un asterisc (*), les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la manca de contestació a aquestes preguntes impliqui una merma a la qualitat dels serveis que vostè sol·liciti. La manca de complementació dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que BÉTULO LABELS, S.L. pugui prestar-li els serveis o l faciliti els productes que sol·liciti.

2. ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ YIOPOSICIÓ

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a BÉTULO LABELS, S.L. podran dirigir-se a l’entitat, en la seva qualitat de Responsable del fitxer, amb la finalitat de poder exercitar gratuïtament dels seus drets de accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecto de los dades incorporats als seus fitxers.

Donat el caràcter confidencial de la informació, vostè no podrà exercitar els seus drets telefònicament, es deu sol·licitar per qualsevol medi que deixi constància del seu lliurament i  recepció i remetre còpia del seu DNI o document equivalent.

L’interessat podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida a BÉTULO LABELS, S.L. a la dirección indicada a l’inici o a la dirección de correu electrònic quality@blabels.com.

3. MESURES DE SEGURETAT

 BÉTULO LABELS, S.L. l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, , la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que estan exposats, ja provinguin de una acció humana o del medi físic o natural. Tot això, de conformitat amb ho previst en l’article 9 de la LOPD y en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de desembre, pel que se aprova el Reglamento de desenvolupament de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Així, BÉTULO LABELS, S.L. ha establert mesures addicionals per a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a l’organització. No obstant, l’usuari deu ser conscient de que las mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

BÉTULO LABELS, S.L. contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per a assegurar el respecte a la privacitat dels dades.

4. ÚS DE COOKIES

Les “cookies” constitueixen una eina utilitzada pels servidors Web per a emmagatzemar i recuperar informació sobre els seus usuaris.

Les “cookies” són missatger enviats pel servidor a l’ ordinador de l’usuari, que consisteixen de fitxers de text que s’emmagatzemen a la memòria de l’ordinador i que recullen informació relativa als webs que es visiten, el temps de connexió a Internet, etc. Les “cookies” tornen a ser enviades al servidor cada cop que l’usuari entra en aquest web.

La finalitat de les “cookies” de BÉTULO LABELS, S.L. és personalizar els serveis que oferim, facilitant informació que pugui ser del seu interès. Si no desitja que s’instal·lin al seu disc dur una cookie pot configurar el navegador del seu ordinador per a  no rebre-les. No obstant, li fem notar que, en aquest cas, la qualitat del funcionament del website pot disminuir.

Les “cookies” s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí soles les dades personals del client, ni poden regir dades del seu disc dur, ni llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors.

Els “logs” són uns arxius emmagatzemats al servidor de BÉTULO LABELS, S.L. que registren dades sobre la seva navegació i ens permet continuar prestant els serveis que sol·licita. Així mateix, ens ajuden a analitzar el funcionament del sistema, localitzar les incidències i problemes que puguin aparèixer i solucionar-los en el menor temps possible.

5. MENORS DE EDAT

 BÉTULO LABELS, S.L. considera que la protecció de dades de caràcter personal és essencial, per ho que en el suposat  de que l’usuari sigui menor de edat, aquest només podrà aportar les seves dades personals en els formularis de recollida dels mateixos, amb  el previ consentiment dels pares o tutors, enviant el formulari corresponent degudament firmat pels pares o tutors per correu certificat i amb còpia del DNI del pare o tutor firmant a la direcció de BÉTULO LABELS, S.L. abans indicada.

BÉTULO LABELS, S.L. no respon d’aquelles dades de menors que sense poder conèixer BÉTULO LABELS,  S.L. aquest s’hagi facilitat sense el consentiment dels pares o tutors.

6. MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDTAT

BÉTULO LABELS, S.L. es reserva el dret a modificar la seva Política de Privacitat, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi doctrinal de l’Agencia Española de Protección de Datos, legislatiu o jurisprudencial. Qualsevol modificació de la Política de Privacidad serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús del Web després d’aquests canvis, comporta l’acceptació dels mateixos.

fabricación de etiquetas, etiquetas personalizadas, gota de resina, etiquetas resinadas, etiquetas resinadas españa, gota de resina badalona, etiquetas adhesivas, fabricación de etiquetas, pegatinas gota resina, etiquetas resinadas en barcelona españa, gota de resina españa, etiquetas de resina, etiquetas de resina, etiquetas resinadas en barcelona, etiquetas resinadas para automocion, etiquetas resinadas en barcelona electrodomesitcos, etiquetas gota de resina, fabricación de etiquetas, etiquetas personalizadas, gota de resina, etiquetas resinadas, etiquetas resinadas españa, gota de resina badalona, etiquetas adhesivas, fabricación de etiquetas, pegatinas gota resina, etiquetas resinadas en barcelona españa, gota de resina españa, etiquetas de resina, etiquetas de resina, etiquetas resinadas en barcelona, etiquetas resinadas para automocion, etiquetas resinadas en barcelona electrodomesitcos, etiquetas gota de resina, fabricación de etiquetas, etiquetas personalizadas, gota de resina, etiquetas resinadas, etiquetas resinadas españa, gota de resina badalona, etiquetas adhesivas, fabricación de etiquetas, pegatinas gota resina, etiquetas resinadas en barcelona españa, gota de resina españa, etiquetas de resina, etiquetas de resina, etiquetas resinadas en barcelona, etiquetas resinadas para automocion, etiquetas resinadas en barcelona electrodomesitcos, etiquetas gota de resina, fabricación de etiquetas, etiquetas personalizadas, gota de resina, etiquetas resinadas, etiquetas resinadas españa, gota de resina badalona, etiquetas adhesivas, fabricación de etiquetas, pegatinas gota resina, etiquetas resinadas en barcelona españa, gota de resina españa, etiquetas de resina, etiquetas de resina, etiquetas resinadas en barcelona, etiquetas resinadas para automocion, etiquetas resinadas en barcelona electrodomesitcos, etiquetas gota de resina
¿Te ayudamos?
Indica tus tados y nos ponemos en contacto contigo lo antes posible.
Nombre
Teléfono
E-mail